Atmosféra, z.s.

http://www.atmosfera-zs.cz tel.: 723 487 302 e-mail: vv@atmosfera-zs.cz


Spolek Atmosféra je spolek zajímající se o zdravý životní způsob, výchovu přírodou a zážitkovou pedagogikou. Díky týmu věrných instruktorů a dalších dobrovolníků dokáže spolek dát těmto krásným slovům smysl a reálnou podobu. S pomocí prostředků zážitkové pedagogiky a zkušenostního učení se v našich programech zaměřujeme především na rozvoj v oblasti osobnostně-sociální, environmentální a mediální výchovy. Naším cílem je poskytnout prostor k celistvému rozvíjení žáků a třídních kolektivů a podpořit tak školy v naplňování jejich cílů. Od svého založení v roce 2003 nabízí zapsaný spolek Atmosféra programy lanových aktivit, především pro střední a základní školy. Tuto nabídku jsme postupně rozšířili o školní výlety, seznamovací a adaptační kurzy, sportovní kurzy, programy na sněžnicích a lukostřelbu a od roku 2013 o příměstské tábory. Páteří spolku jsou adaptační pobyty určené žákům a studentů základních, středních a vysokých škol. Náplní těchto pobytů je seznámení se, budování dobrých vztahů, týmová spolupráce, dovednost vzájemné komunikace, nastavení pozitivního směřování skupinové dynamiky. Našimi programy se podílíme na prevenci rizikového chování u dětí a mládeže a napomáháme školám při plnění širšího vzdělávacího programu.

Aktuální projekty