CEDR Pardubice o.p.s.

http://www.cedrops.cz tel.: 464 646 372 e-mail: cedr@cedrops.cz


CEDR Pardubice o.p.s. je nezisková organizace, která poskytuje již 25 let sociální služby lidem se zdravotním omezením a provozuje několik chráněných pracovišť. Posláním organizace je pomáhat lidem s duševním onemocněním a zdravotním postižením, zlepšovat jejich životní podmínky tak, aby žili spokojeně v prostředí, které si sami zvolí, a vytvářet pracovní místa pro osoby obtížně zaměstnavatelné. Cílem poskytovaných sociálních služeb je dosažení maximální samostatnosti klienta s co nejmenší mírou nutné podpory. Od ledna 2019 organizace na základě poptávky cílové skupiny a rodinných příslušníků zahájila provoz CENTRA KOMPRE, které nabízí sociálně terapeutické aktivity pro osoby po cévní mozkové příhodě a jiném získaném poškození mozku.

Aktuální projekty

Ukončené projekty