Spolek Lek z.s.

http://spoleklek.cz tel.: 722 096 944 e-mail: produkce@spoleklek.cz


Spolek LEK z.s.: jsme nezisková organizace založená 01.08.2018, abychom mohli svobodně tvořit, dělat, co nás těší, a prostřednictvím toho pomáhat a dát prostor k rozvoji i dalším lidem, kteří o to budou stát. Jádrem naší činnosti jsou divadelní představení, teatroterapie a vzdělávací aktivity související s prezentačními a komunikačními dovednostmi. Spolek jsme založili za těmito účely: 1. Organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit, zejména osvětová, vzdělávací a kulturní činnost ve věcech divadelních představení, hudebních představení, tanců, zvláště pak tradičních a moderních, 2. organizace vzdělávacích a volnočasových programů zaměřených na osobnostní rozvoj, a to především s prvky dramaterapie a teatroterapie, zaměřených na práci s emocemi, komunikaci a prezentaci, 3. organizace a realizace kulturních, sportovních a osvětových akcí, přednášek, festivalů, workshopů, 4. divadelní produkce představení pro děti a dospělé, související propagační a osvětové aktivity, 5. podpora rozvoje kultury v regionu sídla spolku, organizování kulturních a osvětových akcí podporujících turistický ruch v regionu, navazování mezinárodní spolupráce na organizovaných a realizovaných aktivitách, i na těch, kterých se členové spolku účastní, podpora multikulturní společnosti, umělecká a multimediální tvorba, včetně souvisejícího vzdělávání a konzultací, 6. koordinace činnosti svých členů, 7. poskytování a zprostředkovávání oborového vzdělávání a konzultací.

Aktuální projekty

Ukončené projekty