Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín

http://www.zsms-turkmenska.cz Phone: 734 366 384 Email: info@zsms-turkmenska.cz


Posláním našeho spolku při ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín, je speciálními vzdělávacími prostředky, metodami práce a pod vedením speciálně vyškolených pedagogů umožnit zdravotně postiženým žákům dosáhnout co možná nejvyšší stupeň znalostí a dovedností. Naším cílem je zapojení, případně úplná integrace dětí do běžného občanského života.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz