Ke kořenům - přírodní pohřebnictví z.s.

http://www.kekorenum.cz tel.: +420 601 331 996 e-mail: jdeme@kekorenum.cz , dary@kekorenum.cz


Pracujeme na tom, aby byly české pohřby osobité, smysluplné a šetrné k přírodě. Věříme, že každý člověk si zaslouží poslední rozloučení, při kterém bude uznán a rozpoznán jeho jedinečný životní příběh. Věříme, že i ke smrti se dá přistupovat moudře, otevřeně a tvořivě. Chceme, aby o této možnosti vědělo co nejvíce lidí a podporovat je ve vytváření vlastních rituálů. Přinášíme inspiraci ze zahraničí i vlastní nápady šité na míru českému a slovenskému prostředí. Přednášíme, pořádáme workshopy, poskytujeme rozhovory pro média, překládáme články, neustále se vzděláváme, abychom naši práci mohly dělat dobře a udržitelně.

Aktuální projekty