V jednom domě o.p.s.

http://www.vjednomdome.cz Phone: +420 775 583 252 Email: info@vjednomdome.cz


Model přirozeného soužití tří generací v jednom domě, v prostředí, kde na sebe mají čas a mohou ho smysluplně naplnit, se stal inspirací vzniku mezigeneračního centra Julie. Centrum v sobě spojuje denní péči o seniory a logopedickou práci s dětmi i dospělými, a tak svým zaměřením doplňuje sociálně zdravotní péči, která v České republice dosud chyběla. Mezigenerační centrum Julie poskytuje své služby v rámci tří úrovní: - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY se sníženou soběstačností nebo s potřebou sociálního kontaktu - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO DOSPĚLÉ S PORUCHOU KOMUNIKACE po cévních mozkových příhodách, úrazech mozku apod. - MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ pro děti s nerovnoměrným vývojem a artikulačními problémy - dysfázií nebo jinými obtížemi vyžadujícími logopedickou péči Činnost Julie je zaměřena na prevenci i nápravu poruch komunikace prostřednictvím každodenní skupinové i individuální logopedické péče. Seniorům nabízíme také aktivizační programy, rehabilitační cvičení, trénink paměti, muzikoterapii, arteterapii, psychoterapii či reminiscenci.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz