KOMPAS Křesťanský podnikatel, z. s.

http://krestanskypodnikatel.cz/ tel.: 732 194 790 e-mail: info@krestanskypodnikatel.cz


KOMPAS Křesťanský podnikatel sdružuje podnikající křesťany už více jak osm let. Dlouhou dobu fungoval jako neformální platforma pro ty, kdo hledají společenství věřících lidí a prostor ke sdílení společných zkušeností z byznysu. Od ledna 2018 založilo 14 podnikatelů neziskovou organizaci, aby mohl spolek pořádat větší akce jako konference, odborné semináře, duchovní obnovy, články, rozhovory apod. Spolek tvoří společenství podnikajících křesťanů katolíků, kteří ve svém životě a ve své činnosti usilují o napodobování vzoru Ježíše Krista a naplňování evangelia. Spolek je otevřený i všem obchodníkům, manažerům, podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří naslouchají textům evangelií a chtějí v jejich světle formovat své svědomí.

Ukončené projekty