Liberální institut, z. s.

http://libinst.cz tel.: +420 272 048 488 e-mail: info@libinst.cz , martin.panek@libinst.cz


Liberální institut je nestátní, nezávislá, nezisková organizace – think-tank, jehož cílem je rozvíjet a aplikovat ideje a programy založené na principech klasického liberalismu. Naše aktivity jsou založené na hodnotách svobody jednotlivce, vlády s omezenými pravomocemi, volného trhu a míru.

Aktuální projekty