Avifauna z.s.

http://www.avifauna.cz Email: info@avifauna.cz


Avifauna je nezávislý český online magazín zasvěcený fascinujícímu světu ptáků. Projekt vznikl za podpory dobrovolných přispěvatelů a rozvinul se díky práci dvou nadšených amatérských ornitologů, pro než byla motivací láska k ptákům a touha předat co nejvíce osvětových a populárně naučných článků co nejširší veřejnosti, a tím podpořit zájem o ptáky a jejich ochranu. Magazín Avifauna běží pod záštitou stejnojmenné neziskové organizace Avifauna z.s., jejíž účel odráží činnost magazínu a jejíž budoucím cílem je rozvinutí osvěty a popularizace ptáků i za hranice online světa.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz