Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Mikulášovice

http://www.chovatelevarnsdorf.estranky.cz tel.: +420 602 682 600 e-mail: chovatelemikulasovice@seznam.cz


Náš pobočný spolek sdružuje občany, především děti a mládež, kteří se zajímají o chov zvířat nebo sami zvířata chovají. Umožňuje jim rozvíjet svoji zájmovou činnost, vzdělávat se v této oblasti činnosti a aktivně se zúčastňovat akcí organizace i akcí pořádaných ČSCH a dalšími pobočnými spolky. Posláním spolku je pracovat s dětmi a mládeží, pomoci jim se základní orientací v životě, v získání užitečných a správných návyků, znalostí a dovedností. Vést děti a mládež k odpovědnosti k sobě, druhým lidem, ke zvířatům, k životnímu prostředí. K péči o ochranu zvířat a přírody vede nejenom své členy, ale v tomto duchu působí i na veřejnost v regionu své působnosti /72 hodin, Ukliďme Česko ap./. Svojí činností, tj. především celoroční prací kroužku mladých chovatelů, pořádáním výstav ve městě /Mikulášovická kraslice, propagační výstavy zvířat v držení mladých chovatelů apod./, účastí na městských akcích vlastní expozicí zvířat a především každoročním pořádáním jedinečného mezinárodního letního dětského tábora se zvířaty, se aktivně podílí na tvorbě programu pro veřejnost a především děti a mládež v Mikulášovicích a okolí. Při této své činnosti spolupracuje i s organizacemi v zahraničí, které se zúčastňují námi pořádaných akcí. Vedle toho pro vlastní členy pořádá výlety a zájezdy na výstavy zvířat apod. u nás i v zahraničí, umožňuje plemenářskou práci, mladí chovatelé jsou zapojeni do mezinárodní vzdělávací soutěže Olympiáda mladých chovatelů, náš spolek byl už několikrát pořadatelem celostátního kola této soutěže. Pro tyto účely zabezpečuje finanční zdroje formou výnosů z pořádaných vlastních akcí a dále formou dotací a grantů od Města Mikulášovice, Agentury Tandem adal.

Aktuální projekty