Online encyklopedie migrace

http://www.encyclopediaofmigration.org tel.: 00420 734 567 142 e-mail: info@encyclopediaofmigration.org


Online encyklopedie migrace je novým internetovým vzdělávacím projektem vytvářeným v úzké spolupráci s Univerzitou Karlovou, a postupně také dalšími evropskými univerzitami. Pomocí interaktivní mapy světa a krátkých odborně-výkladových hesel psaných akademiky nabízíme široké veřejnosti základní orientaci v současné migraci ve světě. Přibližujeme příčiny a dopady různých migrací, tedy situaci v jednotlivých vybraných regionech světa. www.encyclopediaofmigration.org

Aktuální projekty