Laudato si, z.s.

http://www.laudatosi.cz e-mail: m.gongolova@laudatosi.cz


Podpora a záchrana nejvíce ohrožených ekosystémů naší planety, především pak deštných pralesů a korálových útesů. Nejde pouze o finance, ale také o šíření povědomí o ekologických problémech a krocích k jejich nápravě. Chceme motivovat lidi k ohleduplnějšímu přístupu k přírodě

Aktuální projekty

Ukončené projekty