Plán B, z. s.

http://www.dc67.cz/ tel.: 776 594 804 e-mail: plan_b@volny.cz


Jsme spolek, který funguje na základě přesvědčení, že s pomocí dobrovolníků a ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi dokážeme zlepšit situaci lidí, kteří potřebují pomoc. A celkově taky přispět k řešení ekologických a sociálních problémů. Cílem všech našich aktivit je ukázat, že dobrovolnictví jednotlivců a skupin má smysl. Proto podporujeme aktivní mladé lidi, kteří se zajímají o dění okolo sebe a kteří jsou ochotní investovat svůj volný čas do dobrovolnických aktivit a umožňujeme jim stát se součástí života neziskových organizací všeho druhu, potkat nové lidi, cestovat na zajímavá místa a naučit se něco nového. I díky vaší podpoře napomáháme tomu, aby se motivovaní lidé zapojili např. do doučování dětí ze sociálně slabších rodin, pomáhání lidem s handicapem, aby docházeli do domovů pro seniory, pečovali o přírodu a památky, organizovali kulturní akce či přispívali k rozvoji komunity. Pořádáme besedy a přednášky pro veřejnost s cílem inspirovat a nadchnout pro dobrovolnictví a nabízíme individuální či skupinové konzultace, kdy zájemce seznamujeme s dobrovolnickými příležitostmi doma i v zahraničí.

Aktuální projekty

Ukončené projekty