Kaplia, z. s.

http://www.skolaletokruh.cz/kaplia/ Phone: 778 027 994 Email: kaplia@seznam.cz , fundraising@skolaletokruh.cz


Spolek Kaplia z.s. je zřizovatelem Základní školy LETOKRUH. Činnost spolku se od roku 2013 zaměřuje na poskytování vzdělávání, výchovy a osvěty. Cílem Kaplie je vychovávat děti k odpovědnosti za věci veřejné a za stav životního prostředí, podporovat hodnoty demokratické společnosti a vést k respektování lidských práv. Spolek Kaplia podporuje mimo jiné i životní styl vedoucí k šetrnému přístupu k přírodě.

Current projects