Farní charita Stodůlky

http://www.stodulky.charita.cz tel.: 733 108 816 e-mail: info@stodulky.charita.cz


Farní charita Stodůlky je církevní nezisková organizace, která funguje od roku 1993. Vedle Charitní ošetřovatelské služby, která poskytuje odbornou zdravotní péči nemocným v domácím prostředí, provozuje Charitní šatník. Dále nabízí službu dobrovolníků navštěvování osamělých seniorů a pomoc dětem z rodin ohrožených sociálním vyloučením. Také organizuje setkávání pečujících o osoby blízké v domácím prostředí a setkávání nemocných a starších. Organizace se aktivně zapojuje do Tříkrálové sbírky, případně Národní potravinové sbírky. Kromě služby domácí zdravotní péče jsou všechny služby a aktivity poskytovány dobrovolníky a financovány z grantů, darů či veřejné sbírky.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz