Nadace Experientia

http://www.experientia.cz Phone: 725 302 848 Email: experientia@experientia.cz


Cílem Nadace Experientia je finanční podpora mladých českých vědeckých pracovníků (ukončené Ph.D. studium) na studijních pobytech a odborných stážích v zahraničí, a to ve vědních oborech organická, bioorganická a medicinální chemie včetně oborů příbuzných.

Current projects