Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku, z. s.

http://www.platforma8.org e-mail: info@platforma8.org


Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku (PURE) je zapsaným spolkem, který usiluje o zlepšení ochrany životního prostředí, přírody a zvířat v co nejširším rozsahu, což chápe jako základní podmínku pro přežití lidstva a trvalou udržitelnost života na Zemi.

Aktuální projekty