Nadační fond Seňorina

http://www.nfsenorina.cz Phone: 777 116 129 Email: jarka.svarcbachova@senorina.cz


Nadační fond Seňorina usiluje o zkvalitnění péče o lidi s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence v registrované odlehčovací sociální službě Centrum Seňorina. Uplatňuje Montessori principy, jež jsou založeny na přímé podpoře seniorů nebo nemocných s cílem udržení jejich soběstačnosti co nejdéle a vyvolání pocitu sounáležitosti ve skupině, kde je jim dobře, ať už je to rodina, kamarádi z mládí, sousedské nebo zájmové spolky. Nadační fond se zaměřuje i na šíření osvěty ve společnosti, edukaci a podporu lidí, kteří o nemocné pečují. Získané prostředky putují v plné výši na zabezpečení chodu Centra Seňorina, na přímou kvalitní péči o seniory a na osvětové projekty. Fond pomáhá všem, jichž se nemoc týká. Misí fondu je totiž pomáhat lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám prožít ještě společně radostný čas.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz