Musica Florea, z.s.

http://www.musicaflorea.cz tel.: 776 702 190 e-mail: irena.ostadalova@musicaflorea.cz , ondrej.stajnochr@musicaflorea.cz


Soubor Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden z prvních výrazných počinů na poli stylově poučené interpretace hudby v České Republice. Založil ho violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Hra na originální nástroje nebo jejich kopie podložená studiem dobových pramenů a estetiky a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků tvoří nezbytný základ činnosti souboru a jsou zároveň zárukou jeho renomé.

Aktuální projekty