INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú.

http://www.instand.cz Phone: 739 052 021 Email: majerska@instand.cz


Hlavní misí organizace je návrat dospělých lidí se zdravotním postižením z ústavů zpět do společnosti s důrazem na ochranu jejich práv. Realizujeme dobrovolnické programy pro seniory, lidé s postižením a také pro děti a mládež. Usilujeme rovněž o zvyšování kvality sociálních služeb, a to prováděním auditů kvality a procesních auditů, konzultacemi ke kvalitě, vzděláváním pracovníků sociálních služeb a veřejné správy, prováděním supervizí a koučinku.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz