Nadace české bijáky

http://www.bijaky.cz tel.: 255 709 499 e-mail: info@bijaky.cz


Digitální restaurování patří mezi výrazné kinematografické trendy posledních let. U nás se jeho historie píše od roku 2011, kdy se z iniciativy MFF Karlovy Vary restaurovala Vláčilova Marketa Lazarová. Světová premiéra tohoto filmu proběhla na 46. ročníku karlovarského festivalu a vzbudila velký ohlas. Tehdy se v hlavách budoucích zakladatelů zrodila myšlenka vytvořit nadaci, která by podpořila renovaci nejvýznamnějších českých a československých titulů. O rok později se nápad stal realitou. Vznikla Nadace české bijáky, jejímž posláním je shromažďovat finanční prostředky na restaurování největších klenotů české kinematografie, a tak je uchovávat pro další generace filmových fanoušků.

Aktuální projekty