Junák - český skaut, středisko Kuřim, z.s.

http://www.skautkurim.cz tel.: +420 608 941 948 e-mail: pida-petrm@volny.cz


Podstatou a cílem naší organizace je rozvoj osobností dětí po stránce mravní, intelektuální, sociální, zdravotní a tělesné, vytváření životního stylu s kladným vztahem k lidem, společnosti, k sobě samým, vytváření podmínek pro rozvoj poznání a dovedností dětí, vytváření a prohlubování pozitivního vztahu k přírodě poznáváním a ochranou přírody, pobytem v přírodě a zabezpečení činnosti dětí mimo školu a rodinu ve všední dny, v době pracovního volna i o prázdninách.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz