Vzájemně pomáháme, z.s.

http://www.vzajemnepomahame.cz tel.: 775 591 199 e-mail: stiborek@vzajemnepomahame.cz


Spolek VZÁJEMNĚ POMÁHÁME se zaměřuje na hlavní důvody toho, proč je na území České republiky mnoho míst, které jejich majitelé dlouhodobě neuklízí a hromadí se tam špína a odpadky. K nápravě máme připravené programy pro obce i pro občany. Je však náročné zajistit profesionální služby s minimem finančních prostředků. Proto se obracíme i na Vás, abyste malým dílem (finančním darem) pomohli k našemu společnému cíli.

Aktuální projekty