Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši z.s.

http://www.varhanydobris.cz Email: info@varhanydobris.cz


Účelem je zajistit finanční prostředky pro obnovu varhan a přispívat ke zlepšení kulturního a společenského života. Sdružení dále slouží k organizování benefičních koncertů, kulturních akcí s pořádáním veřejných sbírek, získávání sponzorů, případně grantů a příspěvků z fondů města či kraje. Kromě zajišťování finančních prostředků se bude spolek podílet na koordinaci přípravy projektu varhan. Varhany neslouží jen k doprovodu bohoslužeb, ale používají se při svatbách, pohřbech a koncertech. Dobříš je městem se značným kulturním životem, ale pro kvalitní interpretaci varhanní hudby není vyhovující nástroj a ani jiný prostor. Obnova varhan umožní obyvatelům tohoto města poznat krásu varhanní hudby. Spolupráce Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice a dobříšské farnosti se Základní uměleckou školou v Dobříši dává naději na možnost výuky hry na tento královský nástroj. Bude to práce na roky a přispěje ke snaze dělat něco společně s lidmi, kteří mají zájem spolupracovat na věcech s duchovním a kulturním přesahem pro budoucnost.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz