Občanská poradna Třebíč, z. s.

http://www.optrebic.cz tel.: 568 845 348 e-mail: poradna.tr@optrebic.cz , chloupkova@optrebic.cz , hajkova@optrebic.cz


Občanská poradna Třebíč, z. s. je nezisková organizace. Nabízí v Třebíči a Moravských Budějovicích bezplatnou sociální službu odborného sociálního poradenství, a to formou ambulantní a terénní poradenské služby. Poradny v Třebíči a v Moravských Budějovicích jsou nezávislým místem bezplatné, diskrétní, nestranné a profesionální pomoci, provázejí občany při jejich obtížích. Služba je určena lidem, kteří nedokážou vlastními silami hájit své oprávněné zájmy, účinně vyjádřit své potřeby nebo neznají svá práva a povinnosti. Naše nejčastější poradenské oblasti: dluhové poradenství (práva a povinnosti dlužníků, věřitelů, ručitelů, žádost o splátkový kalendář, informace o exekuci a insolvenčním řízení), oddlužení – tzv. osobní bankrot (pomoc se sepsáním insolvenčního návrhu), bydlení (nájemní vztahy, práva a povinnosti vlastníků nemovitostí, zánik užívacího práva k nemovitosti), rodinné a mezilidské vztahy (rozvody, výživné, úprava práv a povinností rodičů k nezletilým dětem), majetkoprávní vztahy (společné jmění manželů, darovací smlouva, náhrada škody), poradenství obětem trestných činů a domácího násilí, ochrana spotřebitele (reklamace, předváděcí akce, odstoupení od smlouvy), pracovněprávní vztahy a zaměstnanost (náležitosti a změny pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru, podpora v nezaměstnanosti), občanskoprávní problematika (návrhy, žaloby, odvolání, odpory, dědictví, nabývání a pozbývání vlastnického práva), činnost veřejné správy (trvalý pobyt, stavební právo, matriční právo) a další. Ve své vedlejší činnosti se zdarma věnujeme individuálnímu kariérovému poradenství a přednáškové činnosti.

Aktuální projekty