Svobodná základní škola, o.p.s.

http://www.svobodnazs.cz tel.: 720 694 808 e-mail: zastupce@svobodnazs.cz , reditel@svobodnazs.cz


Svobodná základní škola, o.p.s. • Jsme nestátní nezisková organizace. • Jsme poměrně novou alternativní školou založenou na waldorfské pedagogice. • Jsme jedinou alternativní školou tohoto typu v celém Ústeckém kraji. • Od 1. 9. 2017 budeme působit v Třebušíně, kde již také máme od 1. 2. 2017 své sídlo. • O školu je zájem. Od 1. 9. 2017 budeme mít 3 třídy, ve kterých se bude vzdělávat celkem 40 dětí. O navýšení kapacity nyní jednáme s MŠMT. • Obdrželi jsme nadprůměrné hodnocení školské inspekce – jdeme v souladu s požadavky nejmodernějších školských koncepčních dokumentů (RVP atp.). • Naše škola pořádá řadu kulturních akcí s cílem zapojit a rozvíjet místní komunitu. • Vzhledem ke krásnému prostředí Českého středohoří se naše škola více od září 2017 zaměří na ekologické výukové programy – jak v rámci výuky na základní škole, tak v rámci aktivit školní družiny.

Aktuální projekty