Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s.

http://www.wlastovka.cz Phone: 730 142 134 Email: skola@wlastovka.cz , tolarova@wlastovka.cz


Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary je nestátní nezisková organizace. Její vzdělávací program je vystavěn na principech waldorfské pedagogiky, která se řadí k alternativním pedagogickým směrům usilujícím o reformu a humanizaci ve vzdělávání. Vznikla z iniciativy rodičů, pedagogů a dalších sympatizantů. V zájmu zpřístupnění všem sociálním vrstvám, byla od počátku snaha školné minimalizovat na spíše symbolickou úroveň a prostředky získávat i z dalších zdrojů (dary, granty atd.). Nyní připravujeme nezbytné rozšíření školy o další budovu (stávající máme v pronájmu od města, ale nemá potřebnou kapacitu pro všech 9 tříd ZŠ, MŠ, školní družinu a dílny. Ze získaných prostředků budeme financovat projekt a následně jeho realizaci.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz