Liga lidských práv


Legislativa a právní pomoc Lidská práva

Podpořte rodinu, které matrika 20 měsíců bezdůvodně odmítala vydat rodný list pro dítě narozené doma.

Rodina zůstala vinou matrikářek téměř dva roky bez rodného listu dítěte. Pochybení úřadů potvrdila veřejná ochránkyně práv, přesto však rodina musí uhradit náklady řízení. Příspěvkem pomůžete této rodině úspěšně uzavřít případ a ochránit tak další rodiny.

vybíráme od 18.7.2023

Buďte s námi blíže spravedlnosti, protože nebýt lhostejný*á má smysl!

Podpořte rodinu, které matrika 20 měsíců bezdůvodně odmítala vydat rodný list pro dítě narozené doma.
19 550 Kč

přispělo

54 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Když se v lednu 2014 narodila v klidu domova zdravá holčička, její rodiče neočekávali, že dítě zůstane vinou matrikářek bez rodného listu skoro dva roky. Rodina se soudně domáhala zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem matričního úřadu. Pochybení úřadů potvrdila veřejná ochránkyně práv, soudy však měly jiný názor a ještě rodině uložily uhradit enormní náklady řízení dosahující téměř 84.000 Kč. Teď se případ dostal až k Ústavnímu soudu, na jehož rozhodnutí čekáme.

Matrika měla už na počátku dostatečné podklady k provedení zápisu do knihy narození, ale i přesto nesmyslně protahovala řízení až na 20 měsíců a po tuto dobu odmítala vydat dítěti rodný list. Už při prvním kontaktu rodiny s matrikou bylo zřejmé, že se to děje kvůli předsudkům úřednic vůči porodům v domácím prostředí.

Tento postup rodinu v křehkém období života velmi zatížil. Dítě nemělo doklady a celá rodina nemohla po dobu 20 měsíců cestovat, nemohli dítěti uzavřít pojištění a spoření. Největším stresem však byla pro rodinu hrozba odebrání dítěte, kterým jim bylo opakovaně vyhrožováno ze strany úřadů.

Soudy však neshledaly pochybení matriky a nevypořádaly se ani s tím, že matrika měla už na začátku dostatečné podklady pro vydání rodného listu. Nebraly ohled na zájem dítěte a na závěr rodinu vytrestaly uložením povinnosti uhradit téměř 84.000 Kč na nákladech řízení, a to hlavně ve prospěch městyse Choltice, na který ani žaloba nebyla podána a který se do řízení přizval sám jako vedlejší účastník.

Rodina se rozhodla podstoupit vyčerpávající spor se státem hlavně proto, aby se podobný přístup neopakoval vůči dalším rodinám, protože některé matriky dosud dělají nejrůznější obstrukce.

   
 

Rodina zaplatila celkem 83.918,67 Kč na nákladech řízení - drtivá část byla přiznána městysu Choltice, jehož matrikářky rodinu šikanovaly, malá část Ministerstvu vnitra. Liga lidských práv uhradila soudní poplatek za dovolání 14.000 Kč. V uvedených částkách přitom není zahrnuta práce právníků Ligy lidských práv, která rodině zajistila právní pomoc zdarma.

Dosavadní vývoj případu:
V roce 2015 byla podána žaloba na náhradu újmu způsobené nesprávným úředním postupem proti Ministerstvu vnitra. Žaloba byla Obvodním soudem pro Prahu 7 zamítnuta a po podání odvolání i Městský soud v Praze rozsudek potvrdil. Soudy uložily rodině uhradit matrice a státu náklady řízení přes 56 tis. Kč. V roce 2021 bylo podáno dovolání k Nejvyššímu soudu, který shledal vady řízení a vrátil věc soudu I. stupně k dalšímu posouzení. Ten ale žalobu opět zamítl a odvolací soud opět napadené rozhodnutí potvrdil. Soudy uložily rodině uhradit další náklady řízení ve výši 28 tis. Kč. V červnu 2023 byla podána ústavní stížnost, která čeká na rozhodnutí.

Celý popis případu najdete na našich webových stránkách.

Pomozte této rodině a přispějte v této sbírce na náklady řízení, které rodina musela ze svého hradit, a na soudní poplatek a právní zastoupení.


Buďte s námi blíže spravedlnosti, protože nebýt lhostejný*á má smysl!

#HumanRights
 
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte se obrátit na Adélu Holeček:
adela.holecek@llp.cz
+420 777 073 327
 

Jsme česká nevládní organizace, která se zaměřuje na ochranu lidských práv v rozsahu, v kterém tato práva garantuje Listina základních práv a svobod a závazné mezinárodní smlouvy. 
Prosazujeme lidská práva pro zvýšení kvality a důstojnosti života, a to za pomoci výzkumu, vzdělávání, vedení strategických právních případů a předkládání argumentů a řešení.
Naší vizí práv je taková společnost, kde jsou v běžném životě dodržována lidská práva a v případě jejich porušení se jednotlivec může účinně bránit.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Držíme palce!

Jakub Jiříček
500 Kč

Držím vám palce a přeji ať děti prospívají. Podporuji a souzním.

Jan Bešík
500 Kč

Držím palce pro dobrý výsledek!

Dárce
300 Kč