Arnika - program Toxické látky a odpady


Zdraví Životní prostředí

Nespaluj, recykluj!

Podporujeme lokální iniciativy kritické ke spalování odpadů a stavbě dalších spaloven v České republice. Usilujeme o nižší míru produkce odpadů a vyšší míru jejich opětovného využívání a recyklace. Díky Vašemu daru budeme schopni prosadit právo lidí na zdravější životní prostředí. Děkujeme za Vaši podporu!

NESPALUJ, RECYKLUJ!

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Kampaň Arniky s názvem „Nespaluj, recykluj!“byla zahájena koncem roku 2011 a od té doby reaguje na opakované snahy investorů o masivní a nekoncepční budování spaloven odpadů v České republice. Arnika prostřednictvím kampaně apeluje na veřejnost, zástupce obcí a politiky, aby se tomuto trendu aktivně postavili a svou pozornost a podporu zaměřili na prevenci vzniku odpadů, recyklaci, kompostování a systémy zpětného odběru a zálohování.

V odpadové politice České Republiky je vidět kus dobré práce a zdá se, že má vůli být šetrnější k přírodě a zároveň plnit vytyčené národní i evropské recyklační cíle, které jsme si do budoucna stanovili. Masivní podpora spalování, stejně jako další podpora skládkování, které má být k roku 2030 výrazně omezeno (takzvaný „zákaz“ skládkování), k tomu však není vhodným nástrojem. Nadkapacitní stavba zařízení ke spalování odpadů, ke které se při současném tempu povolování staveb spaloven schyluje, by naopak mohla tento pozitivní trend zvrátit a vyvolat mnoho negativ, jako je nutnost dovozu odpadů ze zahraničí.

Spalovny i skládky navíc likvidují cenné suroviny a jsou plýtváním energie vložené do výroby věcí, které se ocitly v popelnici a staly se tak odpadem. Je tomu tak i v případě, že spalovny, dnes také označované jako „zařízení na energetické využívání odpadů“, dokáží „přeměnit“ zlomek spálených odpadů v energii nebo teplo – účinnost takové „výroby“ tepla je totiž poměrně malá. A co víc, likvidace surovin tímto způsobem má celou řadu dalších negativ, která se týkají zvláště velkého množství toxických zbytků, které nám po spalování odpadů zbývají, a to až v třetinové hmotnosti původních odpadů. Často se bohužel děje, že tyto zbytky končí jako stavební materiály, což je za určitých podmínek legální, ne však zcela bezpečné pro zdraví lidí a životní prostředí.

Existuje mnoho příkladů evropských regionů, které se velmi úspěšně vydaly jinou cestou. Nepodporují spalování a skládkování a neblokují si tak prostor pro další zvyšování míry recyklace. Příklady máme i z našeho prostředí. Ukazují, že možnosti existují. A není jich málo!
 
Od roku 2020 se Arnika v rámci kampaně Nespaluj, recykluj! věnuje také aktivní podpoře místních spolků, neformálních iniciativ i nezávislých jednotlivců kritických k výstavbě dalších spaloven v České republice. Mapuje jednotlivé kauzy stavby spaloven a koordinuje koalici Pro 3R

Více informací o kampani se dozvíte na našem webu: https://arnika.org/odpady/nase-temata/spalovani-odpadu/kampan-nespaluj-recykluj .
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

často se při spalování neříká fakt - po spálení zůstane cca 1/3 původní hmoty odpadu...... často je vlastní spálení energeticky náročnější než přínos z vyrobeného tepla - oproti tomu, čím se obvykle argumentuje....

Ivan Tláskal
400 Kč

SÁRO všechno nejlepší k narozeninám!

Lenka Petrlíková Mašková
500 Kč

Díky za postup a přístup k plánované spalovně v Budějcích, a pozornost zjevnému konfliktu zájmů. Ať se daří a nechť jsme zdraví, i skrze vaši dobrou práci na řešení kontroverzních projektů.

Klára M.

Děkuji vám za snahu zabránit megaspalovně v ČB!

Jaroslav Kovář

Děkuji za Vaši práci!

Martina Eichnerová
150 Kč

Držím palce!

Patrik

Ať se vám v kauze Bečvy daří :-)

Vladimír Vondráček
500 Kč