Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond


Děti, mládež, rodina

Linka bezpečí pro děti a mládež z Pelhřimovska/Projekt 2024

Linka bezpečí pomáhá dětem a mladistvým v krizové situaci. Funguje anonymně, nonstop a zdarma. Cílem tohoto projektu je pokrýt její provozní náklady tak, aby mohla na území Pelhřimovska pomoci co nejvíce dětem i dospělým jednajícím v zájmu dětí.

vybíráme od 2.3.2024

Buďte štědří pro dobrou věc.

Děkujeme za Váš dar dětem v nouzi.
3 000 Kč
vybráno 3 % z 100 000 Kč

zbývá

254 dní

přispěl

1 člověk
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Předpokládáme, že v roce 2024 se na nás obrátí 103 000 dětí a mladých lidí. Z Pelhřimovska na základě kvalifikovaného odhadu usuzujeme, že budeme v tomto roce kontaktováni dětmi a mladými lidmi cca 1090krát. Okamžitá kapacita Linky bezpečí je 11 (počet dětí, které nás mohou kontaktovat paralelně). 
 
Linka bezpečí poskytuje snadno dostupnou pomoc dětem a mladým lidem (do dosažení 18. roku věku, pro studenty denní formy studia do dosažení 26. roku věku) při řešení jejich náročných životních situací i každodenních starostí a problémů. 
V posledních letech pozorujeme trend zvyšující se závažnosti témat, se kterými se na nás klienti obrací. V současnosti ve prospěch ohroženého klienta kontaktujeme 3 – 4x týdně další instituce - OSPOD, ZZS, Toxikologické informační středisko PČR ad. Nejčastějším tématem jsou nyní psychické potíže zahrnující i sebepoškozování a sebevražedné tendence. Linka bezpečí slouží především těm, kteří se cítí ohrožení, osamělí, zrazení, zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí. Nepřetržitý provoz telefonických služeb na čísle 116 111 Linky bezpečí zajišťuje více než 100 zaměstnanců. Všichni zaměstnanci, kteří pracují v přímé péči o klienty, musí absolvovat výcvik v telefonické krizové intervenci a každý rok mají povinnost pravidelného následného vzdělávání. Linku bezpečí mohou děti kontaktovat nejen po telefonu, ale i přes online komunikační kanály — chat a e-mail. Služby Linky bezpečí jsou poskytovány zdarma.

  1. Cíl 1: zprostředkovat dětem a mladistvým z Pelhřimovska možnost podívat se na své trápení společně, pomoci jim se rozhodnout, nebo jim předat informace a kontakty, které pro řešení své aktuální situace potřebují. Díky krizové sociální službě Linka bezpečí máme možnost dětem ukázat, že obtížné situace jsou běžnou součástí života, vždy lze najít východisko a pomoc, že nemusí být ve svém trápení samy.


  2. Cíl 2: zajistit dostatečný prostor pro dotazy dospělých, pomoct jim se zorientovat v obtížných situacích, které mohou vyplynout z výchovy dítěte.
Další ze služeb je Rodičovská linka, která nabízí krizovou intervenci a základní sociální poradenství pro klienty z celé České republiky. Stejně jako Linka bezpečí pro děti, i Rodičovská linka je pro klienty dostupná prostřednictvím tří kanálů: telefonická linka 606 021 021, e-mail a chat. Odborní konzultanti poskytují tuto službu především rodičům, prarodičům a ostatním dospělým, kteří jednají v zájmu dětí, dospívajících či mladých dospělých do 26 let. Služeb linky využívají také pedagogové mateřských, základních a středních škol i pracovníci zájmových kroužků. Hlavní výhodou Rodičovské linky je téměř okažitá pomoc.

Cílovou skupinou jsou děti a mládež nacházející se v krizové situaci nebo dospělí mající starost o dítě. 

"Přestože se nám daří pomoci stovkám dětí denně, stále je mnoho těch, kterým z kapacitních důvodů pomoci nedokážeme. Projekt Linka bezpečí je částečně financován z dotací MPSV. Tato finanční podpora ale pokrývá přibližně polovinu nákladů na provoz služby. Abychom mohli dofinancovat náklady na obeě sociální služby, potřebujeme získat další prostředky. Díky prostředkům NF pro Pelhřimovsko budeme moci lépe pokrýt provozní náklady obou služeb a být tak o krůček blíž vizi, že se k nám dovolají všechny děti, které pomoc potřebují".
https://www.linkabezpeci.cz

Děkujeme za Váš dar.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu