Lipensko pro život, z.s.


Osvěta a poskytování informací Regionální a komunitní rozvoj

Podpořte putování výstavy Krajina LIPNA

Krajina LIPNA - území, kde se kříží různé zájmy. Vize šetrného turismu ve formě umělecky pojatých vizualizací, map a modelů právě cestuje po lipenském regionu. Pojďte ji doprovázet s námi.

vybíráme od 25.5.2023

Putování výstavy Krajina LIPNA

... pojďte s námi inspirovat...
vybráno 63 % z 50 000 Kč
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Studii "Krajina LIPNA" během loňského roku zpracovaly studentky Ústavu krajinářské architektury ČVUT pod vedením Kláry Salzmann. Cílem studie bylo vyhodnocení stávající situace na Lipensku, a na základě krajinářsko-urbanistických principů navrhnout zásady pro udržitelný rozvoj Lipenska s detailním pohledem na vybrané oblasti - Horní Plané, Frymburka, Nové Pece, Černé v Pošumaví a Přední Výtoně. Myšlenka nabídnout trvale udržitelnou alternativu k dalšímu nakládání s krajinou Lipna se zrodila na loňské veřejné besedě v Horní Plané, kterou zorganizoval spolek Lipensko pro život na téma developerské zástavby v lipenské krajině. Studentky se před zahájením projektu setkaly se zástupci Krajského úřadu, s odborníky z Hydrobiologického ústavu AV ČR, Povodí Vltavy, ČEVAKu, ale i s místními starousedlíky a členy místních spolků.

Celý koncept stojí na klidné, vnímavé, pomalé a přírodě blízké rekreaci a pobývání v přírodě, a je tak důraznou alternativou k (bohužel a prozatím) převládající developerské vizi lipenských břehů. Na putovní výstavě si můžete prohlédnout velkoformátové postery s mapami návrhů na využití prostoru či umělecky ztvárněnými vizualizacemi různých prvků pro volný pohyb a aktivní rekreaci v krajině. Hravě jsou představeny návrhy zapojení cest, haťových pěšin a vyhlídkových věží do pestré krajiny plné vody a zeleně. Kromě posterů můžete prozkoumat také zajímavě řešené modely některých lokalit a prvků.

Kde můžete výstavu vidět:
2.5. – 9.6.     Český Krumlov, Městská knihovna
11.6. – 14.7.   Horní Planá, Městské kulturní a informační centrum
15.7. – 30.8.  Frymburk, obchod se suvenýry Alda
4.9. – 31.10.   České Budějovice, Jihočeská vědecká knihovna Lidická

Další informace o výstavě najdete na webu Lipenska pro život - https://www.lipenskoprozivot.cz/studie-cvut/Výstava není jen osobitým uměleckým a krajinně-architektonickým "cvičením" bez reálného dopadu. Součástí vernisáží jsou vždy představení konceptu, návrhy, diskuse. Pozváni jsou místní občané a zastupitelé místních úřadů, kteří mají možnost nechat se inspirovat a získat odpovědi na své otázky přímo od autorek projektů. Věříme, že některé návrhy najdou uplatnění v územních plánech obcí.


Vaše podpora letošního putování výstavy po lipenských i dalších destinacích nám umožní přidat další místa v příštím roce (zatím je v jednání Olšina a Přední Výtoň), a zejména zintenzivnit propagaci, aby dosah tohoto ojedinělého počinu byl co nejširší. Téma developersky pojaté masové turistiky a její rizika pro místní ekosystémy i trvale žijící obyvatele totiž dalece přesahuje lipenský region.

Děkujeme vám!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu