Lipensko pro život, z.s.


Regionální a komunitní rozvoj Osvěta a poskytování informací

Podpořte putování výstavy Krajina LIPNA

Krajina LIPNA - území, kde se kříží různé zájmy. Vize šetrného turismu ve formě umělecky pojatých vizualizací, map a modelů právě cestuje po lipenském regionu. Pojďte ji doprovázet s námi.

vybíráme od 25.5.2023

Putování výstavy Krajina LIPNA

... pojďte s námi inspirovat...
vybráno 63 % z 50 000 Kč

zbývá

101 dní
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Studii "Krajina LIPNA" během loňského roku zpracovaly studentky Ústavu krajinářské architektury ČVUT pod vedením Kláry Salzmann. Cílem studie bylo vyhodnocení stávající situace na Lipensku, a na základě krajinářsko-urbanistických principů navrhnout zásady pro udržitelný rozvoj Lipenska s detailním pohledem na vybrané oblasti - Horní Plané, Frymburka, Nové Pece, Černé v Pošumaví a Přední Výtoně. Myšlenka nabídnout trvale udržitelnou alternativu k dalšímu nakládání s krajinou Lipna se zrodila na loňské veřejné besedě v Horní Plané, kterou zorganizoval spolek Lipensko pro život na téma developerské zástavby v lipenské krajině. Studentky se před zahájením projektu setkaly se zástupci Krajského úřadu, s odborníky z Hydrobiologického ústavu AV ČR, Povodí Vltavy, ČEVAKu, ale i s místními starousedlíky a členy místních spolků.

Celý koncept stojí na klidné, vnímavé, pomalé a přírodě blízké rekreaci a pobývání v přírodě, a je tak důraznou alternativou k (bohužel a prozatím) převládající developerské vizi lipenských břehů. Na putovní výstavě si můžete prohlédnout velkoformátové postery s mapami návrhů na využití prostoru či umělecky ztvárněnými vizualizacemi různých prvků pro volný pohyb a aktivní rekreaci v krajině. Hravě jsou představeny návrhy zapojení cest, haťových pěšin a vyhlídkových věží do pestré krajiny plné vody a zeleně. Kromě posterů můžete prozkoumat také zajímavě řešené modely některých lokalit a prvků.

Kde můžete výstavu vidět:
2.5. – 9.6.     Český Krumlov, Městská knihovna
11.6. – 14.7.   Horní Planá, Městské kulturní a informační centrum
15.7. – 30.8.  Frymburk, obchod se suvenýry Alda
4.9. – 31.10.   České Budějovice, Jihočeská vědecká knihovna Lidická

Další informace o výstavě najdete na webu Lipenska pro život - https://www.lipenskoprozivot.cz/studie-cvut/Výstava není jen osobitým uměleckým a krajinně-architektonickým "cvičením" bez reálného dopadu. Součástí vernisáží jsou vždy představení konceptu, návrhy, diskuse. Pozváni jsou místní občané a zastupitelé místních úřadů, kteří mají možnost nechat se inspirovat a získat odpovědi na své otázky přímo od autorek projektů. Věříme, že některé návrhy najdou uplatnění v územních plánech obcí.


Vaše podpora letošního putování výstavy po lipenských i dalších destinacích nám umožní přidat další místa v příštím roce (zatím je v jednání Olšina a Přední Výtoň), a zejména zintenzivnit propagaci, aby dosah tohoto ojedinělého počinu byl co nejširší. Téma developersky pojaté masové turistiky a její rizika pro místní ekosystémy i trvale žijící obyvatele totiž dalece přesahuje lipenský region.

Děkujeme vám!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu