Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond


Hospicová a paliativní péče Senioři

Oxygenátor, postel a invalidní vozík/Projekt 2024

„Sortiment půjčovny kompenzačních pomůcek, provozované na dvou pracovištích – v Pelhřimově a Pacově, bychom potřebovali doplnit o nejžádanější kompenzační pomůcky, kterých stále nemáme dost, abychom uspokojili potřeby a požadavky našich klientů,“ píše za Charitu Pelhřimov předkladatelka žádosti Dominika Dufková.

vybíráme od 2.3.2024

Buďte štědří pro dobrou věc.

Váš dar pomůže nemocným a seniorům. Děkujeme.
8 000 Kč
vybráno 11 % z 71 000 Kč

zbývá

254 dní

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
„Při pořizování pomůcek jsme odkázáni výhradně na dary a nadační příspěvky.

Zájem o kompenzační pomůcky citelně narůstá a stává se, že potřebám klientů, kteří se na nás obracejí, bohužel občas neumíme vyhovět.

Ačkoli máme půjčovné za jednotlivé pomůcky nastavené velmi nízko, se stále rostoucím zájmem o jejich zapůjčení, které je podstatně finančně dostupnější než jejich pořízení, zároveň narůstají příjmy z této naší činnosti. Umožňuje nám to v případě nutnosti dofinancovat provoz služeb, u nichž máme problém náklady pokrýt z jiných zdrojů (v loňském roce to například byla Domácí hospicová péče Iris). Pokud tato situace nenastane, získáme z provozu půjčovny prostředky na další rozvoj našich služeb.


Cena oxygenátoru:  27 000 Kč

Cena polohovací postele s antidekubitní matrací a hrazdou: 36 000 Kč

Cena Invalidního vozíku: 8 000Kč

Děkujeme za Váš dar.
https://pelhrimov.charita.cz


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu