Skautská nadace Jaroslava Foglara


Děti, mládež, rodina Regionální a komunitní rozvoj

Skautská klubovna v Moravských Budějovicích

V letošním roce začíná stavba nové skautské klubovny v Moravských Budějovicích, podpořte nás i Vy! Ke každé koruně, kterou nám přispějete, nám Skautská nadace Jaroslava Foglara ještě polovinu přidá. V loňském roce jsme uspěli s naší žádostí v investiční výzvě od MŠMT, která nám pokryje 85 % z celkových nákladů. Nyní potřebujeme pomoci dofinancovat zbývající část, aby mohlo vzniknout odpovídající zázemí pro činnost oddílů, ve kterých skautuje více než 100 dětí.

vybíráme od 21.8.2023

Nová klubovna Moravské Budějovice

K daru bude přidána jeho polovina
175 300 Kč
vybráno 117 % z 150 000 Kč

přispělo

31 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
 Díky vaší pomoci v loňské sbírce máme nyní detailní projektovou dokumentaci pro provedení stavby. V letošním roce bychom chtěli sbírku využít na doplnění vlastních zdrojů do dotace od MŠMT. Na místě starého likusového objektu vznikne nová zděná klubovna s užitným podkrovím, ve kterém budou 2 velké klubovny a naváže na stávající zděnou přístavbu z roku 2014.


Montovaná stavba ze 70. let je již jak po stavební, tak po dispoziční stránce pro naši činnost nevyhovující – špatná střecha, krovy, neodizolované podlahy, vzlínající vlhkost do objektu a s tím spojená degradace základových a nosných konstrukcí. Společně s rostoucí členskou základnou je to hlavní důvod nutnosti celkové přestavby stávajícího objektu. Nový zděný objekt s užitným podkrovím bude mít v přízemí kuchyni, bezbariérové WC, sklad a klubovnu. V podkroví budou 2 velké klubovny, čítárna a WC. Nová budova přímo naváže na stávající zděnou přístavbu z roku 2014, ve které se nachází 2 klubovny a WC. Celý objekt bude kopírovat rozměry stávajícího půdorysu, který je na pozemku ve vlastnictví skautského střediska.


Vedení střediska již v předchozích letech průběžně připravovalo projektovou dokumentaci stavby, na jejímž základě jsme získali platné stavební povolení. Vzhledem k avizovaným finančním prostředkům ze strany MŠMT jsme nechali zpracovat prováděcí dokumentaci, kterou jsme převzali v březnu 2023. V létě 2023 proběhla veřejná soutěž na výběr zhotovitele a samotná stavba bude zahájena v průběhu podzimu. Podrobné informace o celém projektu naleznete na www.klubovna.orlicemb.cz.


Předem moc děkujeme všem, kdo nám pomohou dosáhnout cíle finanční podporou či sdílením této informace. 

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Máme hotové základy!
Po demolici původního objektu a výkopových pracích se před začátkem vánočních svátků podařilo stavební firmě dokončit základy a základovou desku. V novém roce se tak již mohou pustit do stavby svislých konstrukcí a vy celý proces můžete sledovat na: www.klubovna.orlicemb.cz

Děkujeme za dosažení hranice 150.000,- Kč!
Symbolicky 17. listopadu se nám podařilo díky 20 dárcům dosáhnout tohoto milníku. Sbírka ale bude pokračovat až do konce roku. Veškeré informace o stavbě nové klubovny, vč. možnosti další podpory naleznete na https://klubovna.orlicemb.cz/

Založení projektu

Skautům fandíme.

Pavla Buličková
1 000 Kč

Ať se záměr podaří!

Luboš Strejček
50 000 Kč

Žijeme v občanské společnosti

Lukáš Brhlík

Petr Beránek