Liga lesní moudrosti, z.s.


Děti, mládež, rodina Životní prostředí

Pomozte nám zlepšit budoucnost mládeže a přírody podporou projektu rekonstrukce Klenovy boudy!

Projekt Klenovy boudy představuje rekonstrukci horské chaty na Božím Daru, vlastněnou a provozovanou organizací Liga lesní moudrosti. Tento projekt není pouze o rekonstrukci, ale o vytvoření oázy setkávání, učení a relaxace pro mládež a další generace, kteří sdílejí lásku k přírodě, sebepoznání a dobrodružství, avšak které si velmi často takové zážitky na tak krásných místech nemohou dovolit.

vybíráme od 23.2.2024

Moc děkujeme za Vaši podporu a moc si jí vážíme!

55 000 Kč

přispělo

9 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Co je to vlastně projekt Klenovy boudy?
Liga lesní moudrosti se rozhodla zrekonstruovat chatu na Jahodové louce u Božího Daru nesoucí název Klenova bouda na počest woodcraftera Klena. Ten se snažil mnoho let vybudovat Ligu lesní moudrosti v Kanadě tak, jako ji znal z Československa.

Cílem je přeměnit horskou chatu v místo, kam budou moci jezdit kmeny, oddíly, školní třídy a dětské skupiny, pro které je takové ubytování na takto krásném místě s ohledem na jejich finanční situaci dnes již téměř nemožné. Buď jsou pronájmy těchto objektů velmi drahé nebo nevyhovující potřebám dětských skupin.


Projekt Klenovy boudy splňuje veškeré požadavky. Společné spaní pro celý oddíl, oddělené místnosti pro vedoucí či učitele, velká společenská místnost, krásná jídelna, velká kolárna či lyžárna. K tomu jde o zcela unikátní stavbu.

Proč je Vaše podpora rekonstrukce Klenovy boudy tak důležitá?

Podpoříte znevýhodněnou mládež:
Vaše podpora umožní dětem z méně privilegovaných oblastí, zažít dobrodružný pobyt v přírodě a přispěje k sociálnímu začlenění a snížení nerovností. Klenova bouda bude dostupná.

Podpoříte udržitelnost:
Horská chata bude postavena s důrazem na udržitelnost, využije moderní technologie, jako je konopný beton, tepelná čerpadla, recyklaci vody a kompostování odpadu.

Podpoříte projekt, který by měl být inspirací pro budoucnost:
Projekt Klenova bouda chce být průkopníkem v oblasti udržitelného stavebnictví a šířit povědomí o důležitosti ekologie a sociální odpovědnosti. Vždy s ohledem na místní zvyklosti.

Podpoříte organizaci s více než 100 letou historií:
Historie woodcraftu sahá až do předminulého století a do Čech se tato filozofie dostala na začátku minulého století díky Miloši Seifertovi. 


Čím je Klenova bouda jedinečná?

Pro děti a mladé:
Horskou chatu na Božím Daru rekonstruujeme hlavně pro mladé. Aby sem mohly jezdit oddíly, školy v přírodě, skupiny na tábory či školní kurzy.

Skvělá lokalita:
Chata se nachází uprostřed lesa a přitom na dosah Klínovci či Krušnohorské magistrále. Ideální centrum pro rozvoj budoucích generací.

Chata s duší:
Prosklené štíty s posvátnou geometrií a symbolikou javorů a klenů propojují útulný interiér s překrásnou přírodou.

Moderní technologie:
Stěny z konopného betonu vedle dřevěných okapů a hliněných podlah. I to je Klenova bouda, při jejíž rekonstrukci klademe důraz na udržitelnost.

Chcete se o projektu Klenovy boudy dozvědět více?
Klikněte na níže uvedený link


Kdo by měl přispět?

Na projekt rekonstrukce Klenovy boudy by měl přispět každý, kdo:

Podporuje vzdělávání a rozvoj mládeže
: Projekt je zaměřen na poskytování prostoru pro oddíly mládeže a školy, které si nemohou dovolit pobyty v přírodě. Pokud jste rodič, učitel, vedoucí oddílu nebo jen někdo, kdo chce podpořit rozvoj mládeže, můžete přispět.

Podporuje udržitelnost a ekologii:
Projekt klade důraz na udržitelnost, využívá moderní technologie a solární panely, recyklaci vody a kompostování odpadu. Pokud jste zastáncem udržitelných řešení a ekologie, můžete přispět.

Podporuje sociální začleňování a snižování nerovností
: Vaše podpora umožní dětem z méně privilegovaných oblastí zažít dobrodružný pobyt v přírodě. Pokud chcete přispět k sociálnímu začleňování a snižování nerovností, můžete přispět.

Podporuje historii a tradici
: Liga lesní moudrosti má více než 100 letou historii a její filozofie sahá až do předminulého století. Pokud chcete podpořit tuto tradici a historii, můžete přispět.

Každý dar, bez ohledu na jeho velikost, pomůže přiblížit se k realizaci tohoto projektu a poskytne nezapomenutelné zážitky mládeži a dalším generacím. Děkujeme za vaši podporu!

Jak můžete přispět?

Darujte jakoukoliv částku na projekt rekonstrukce Klenovy boudy. Vaše podpora umožní realizaci tohoto projektu a poskytne nezapomenutelné zážitky mládeži a dalším generacím, které by si to jinak nemohli s ohledem na finanční situaci dovolit.

Další výhody podpory:
Daňově uznatelný dar: Finanční dar je pro vás daňově uznatelným nákladem. 

Buďte součástí budoucnosti mládeže a přírody! Podpořte projekt Klenovy boudy ještě dnes!!!!!

Co je to vlastně Liga lesní moudrosti?

Liga lesní moudrosti: LLM je nestátní nezisková organizace sdružující zájemce o woodcraft, neboli lesní moudrost, myšlenkové hnutí, které staví na přirozeném vztahu člověka k přírodě a touze šťastně žít ve spravedlivé společnosti. 

LLM klade důraz na ohleduplný pobyt v přírodě jen se základním vybavením a rozvoj znalostí o přírodě na základě vlastních pozorování. Již od roku 1922 přináší dětem, mládeži a dospělým bezpečné místo plné dobrodružství a společenství dobrých kamarádů. V rámci našich aktivit zažívají účastníci hry, výpravy a učí se pomáhat druhým i být aktivními účastníky společenského dění.


Kdy vznikla Liga lesní moudrosti?

LLM vznikla v roce 1922 jako Zálesácká Liga Československá, kterou založil Miloš Seifert podle vzoru amerického spisovatele a přírodovědce Ernsta Thompsona Setona. Seifert, přesvědčený pacifista, přírodovědec a pedagog, v Setonovi nalezl idol, vůči němuž nesmírně vzhlížel a oddal  se tak propagaci jeho hnutí v Československu. Díky tomu získal výrazný woodcrafterský charakter také celý český a slovenský skauting. Roku 1923 se Miloš Seifert zasadil o změnu názvu organizace na Liga lesní moudrosti, který nahrazuje původní překlad slova woodcraft.

Čím se Liga lesní moudrosti vyznačuje?

Výrazným znakem woodcrafterských táborů je táboření po vzoru přírodních národů, především indiánů Severní Ameriky, a zkoušení prastarých dovedností našich předků. Woodcraft může člověk praktikovat teď a tady, s tím, co má k dispozici. Tedy i v běžném životě, například v práci či ve škole. Woodcraft je také výchovné hnutí, které vede člověka, aby v sepětí s přírodou harmonicky rozvíjel své tělo i ducha.

Jak funguje Liga lesní moudrosti?

Woodcrafteři se řídí zákonem Krásy, Pravdy, Síly a Lásky a plní všestranně zaměřené zkoušky, tzv. činy, které vedou jedince k všeobecnému seberozvoji. LLM má v současnosti přes 1500 členů, kteří jsou rozděleni do tří věkových skupin: Lóže skřítků (do 10 let), Malé lóže (10–16 let) a Velké lóže (nad 16 let). Členové se sdružují do kmenů, rodů a stráží podle svého zájmu a místa bydliště. Kmeny pravidelně připravují náplň volného času pro děti a mládež formou schůzek, výprav, táboření, putování a táborů. Stráže jsou specifikem LLM, kdy nabízíme členství jednotlivcům, pro které je připravována nabídka programu ústředím i jednotlivými kmeny. Rody jsou menší skupiny, třeba rodiny s malými dětmi. I pro ně je připravován program v duchu woodcrafterské filozofie. 

LLM je členem České rady dětí a mládeže a je součástí mezinárodního hnutí woodcraft. LLM spolupracuje s dalšími organizacemi, které se zabývají výchovou, ochranou přírody, kulturou a sportem. LLM je také aktivní v mezinárodní spolupráci, pořádá nebo se účastní mezinárodních projektů, výměn, setkání a táborů. LLM je otevřená všem, kdo chtějí žít pod modrou oblohou a upřímným přátelstvím.Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu