Arnika - program Toxické látky a odpady


Zdraví Životní prostředí

Kdo znečišťuje okolí mého domova?

Integrovaný registr znečišťování (IRZ) poskytuje podrobné informace o vypouštění nebezpečných látek do životního prostředí. IRZ shromažďuje údaje o množství těchto látek, které ročně vypouští průmyslové a zemědělské provozy do ovzduší, vody, půdy a o tom, jaké látky jsou předávány dál v odpadech a odpadních vodách.

KDO ZNEČIŠŤUJE OKOLÍ MÉHO DOMOVA?

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Integrovaný registr znečišťování (IRZ) poskytuje podrobné informace o vypouštění nebezpečných látek do životního prostředí. Žebříčky znečišťovatelů jsou k dispozici na našem webu www.znecistovatele.cz a poskytují informace o největších znečišťovatelích.

Integrovaný registr znečišťování (IRZ) poskytuje podrobné informace o vypouštění nebezpečných látek do životního prostředí. IRZ shromažďuje údaje o množství těchto látek, které ročně vypouští průmyslové a zemědělské provozy do ovzduší, vody, půdy a o tom, jaké látky jsou předávány dál v odpadech a odpadních vodách.

Arnika již od roku 2005 zveřejňuje žebříčky největších znečišťovatelů průmyslových a zemědělských provozů  Žebříčky znečišťovatelů, jsou k dispozici na našem webu www.znecistovatele.cz a poskytují informace o největších znečišťovatelích. Při sestavování těchto žebříčků se hodnotí celkové úniky látek do ovzduší, vody a půdy podle údajů v IRZ.  Tato databáze obsahuje informace o 93 chemických látkách a skupinách látek, které mají různé dopady na životní prostředí a zdraví lidí.

Na webu znecistovatele.cz naleznete žebříčky za poslední roky do roku 2022.
Od zavedení IRZ do české legislativy se objevily snahy průmyslových a politických struktur o omezení či osekání tohoto opatření. V roce 2007 se vládní návrh zákona snažil vymazat údaje o nebezpečných látkách, které podniky vypouštějí do odpadů, a také informace o škodlivinách z některých průmyslových odvětví. Naštěstí se to nestalo a informační rozsah registru zůstal zachován.

Více než dvě stovky starostů a zastupitelů podepsalo naši výzvu a více než 16 tisíc lidí podepsalo petici Budoucnost bez jedů II, což pomohlo zachovat právo na informace o toxických látkách. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu