Letorost – lidé kteří sázejí stromy z.s.


Životní prostředí

K císařské studánce

Nová cesta "K císařské studánce" geograficky sestává ze tří částí. V první části provedeme nové vytyčení a obnovu zaorané cesty (p.č. 308/47) a následně výsadbu stromořadí jeřábu oskeruše. Ve střední části městys Boleradice provedl prořezání a vyčištění existující cesty (p.č. 4030/3) a částečné terénní úpravy. Ve třetí části bude také provedeno nové vytyčení a obnova zaorané cesty (p.č. 4029) s následnou výsadbou stromořadí lípy malolisté v kombinaci s velkolistou. Celková délka činí více jak kilometr a bude zde v letošním roce s vaší pomocí vysazeno 86 stromů.

vybíráme od 22.9.2023
88 633 Kč
vybráno 201 % z 44 000 Kč

přispělo

89 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Účelem a posláním spolku Letorost je péče o krajinu, životní prostředí v okolí obce Boleradice a jeho zpřístupnění občanům pro smysluplné trávení volného času. 

ZAPOJTE SE DO OBNOVY ZAORANÉ CESTY

Ve spolupráci s občany, vedením obce i místními podnikateli jsme v uplynulých dvou letech realizovali dva projekty.

NIKITĚNKOVA CESTA
Je naše první obnovená, před mnoha léty zaoraná cesta, na které jsme vysadili 28 ovocných stromů, propojili obec Boleradice s okolními cestami a ve spolupráci se Svazem českých turistů označili žlutou turistickou značkou.


LIPOVÁ CESTA
Druhá cesta vede od Císařské studánky na jih směrem k přírodní rezervaci Velký Kuntínov a dále k modré turistické značce procházející okolo Ovčích teras. Na Lipové cestě jsme v loňském roce za silné podpory občanů během jednoho dne vysadili 40 lip.


K CÍSAŘSKÉ STUDÁNCE
Dnes se o obě cesty staráme, aby stromy zdárně rostly a současně připravujeme obnovu nové cesty, kterou nazýváme K Císařské studánce.
Připravovaná cesta přiblíží chodcům a cyklistům lesy v okolí přírodní rezervace Velký Kuntínov a umožní výlety na Ovčí terasy
a dále do okolní přírody, a to mimo komunikace pro motorová vozidla. Cesta rozdělí pole na menší celky a umožní zadržovat vodu, stromy poskytnou stín a útočiště pro ptáky a hmyz. Tento nový prostor bude přínosem nejenom pro občany naší obce, ale také podpoří turismus napojením naší obce na okolní turistické a cyklistické stezky.


DĚKUJEME, ŽE PODPORUJETE PÉČI O NAŠI KRAJINU
Vnímáte-li také tuto aktivitu jako přínosnou pro naši přírodu a chcete-li přispět, budete se moci v následujících dnech zapojit do skupinového financování. Připravili jsme veřejnou sbírku s cílem získat chybějící finanční prostředky na obnovu cest, výsadbu stromů, pořízení vybavení jako jsou lavičky, informační a směrové cedule, a také nezbytnou údržbu spočívající v zalévání stromů a celkové péči o cesty.
Do realizace projektu K Císařské studánce se můžete zapojit několika způsoby. Můžete poskytnout finanční dar, můžete přijít na brigádu nebo se stát patronem některého z vysazených stromů. Patronát stromu je podmíněn vaší účastí na brigádě a příspěvkem ve výši 500 Kč. Samozřejmě můžete vyslat svého zástupce nebo rodinného příslušníka.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Plánované brigády se budou konat v sobotu 28. října a 11. listopadu 2023. Podrobnosti sdělíme všem našim dárcům prostřednictvím e-mailu nebo je naleznete na našem webu https://letorost.cz/ a Facebook stránce https://www.facebook.com/LetorostBoleradice.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Spolek Letorost zve všechny příznivce na výsadbu nového oskerušového a lipového stromořadí podél obnovené cesty k Císařské studánce. Akce se koná v sobotu 28. října od 9 hodin a přijít můžete kdykoli v průběhu dne. Sraz je u myslivecké chaty, ve Voškuchli. Přijďte s námi oslavit Den vzniku samostatného československého státu a zasaďte si na výročí republiky svůj strom." Více informací na https://letorost.cz/pozvanka-na-vysadbu-stromu-28-10-2023/. Těšíme se na setkání...

Vážení přátelé obnovy starých cest i výsadby stromů,
dnes jsme o 33% překročili naši cílovou částku.
Všem dárcům děkujeme za podporu a finanční pomoc.
Sbírka končí 28. 10. 2023, další zájemci o patronát stromů, však ještě budou moci přispět (v hotovosti) v den brigád, ve dnech 28. října a 11. listopadu.

Děkujeme všem 24 dárcům, kteří přispěli do naši sbírky ve dnech od 22. září do 3. října. Již jsme za polovinou a sbírka pokračuje, až do termínu první brigády, do 28. října 2023. V případě, že nám chcete pomoct i jinak, můžete náš plakátek rozeslat svým známým nebo vyvěsit na pracovišti. Plakátek si můžete stáhnout zde: PLAKÁTEK SBÍRKA 2023

Založení projektu

🌳

Filip Grbavčic
1 000 Kč

Dobrý den. Oznamuji, že nemohu přijít sázet stromy 28. října. Prosím o ponechání 5 ks líp. Zasadím je 11. listopadu. Děkuji za vstřícnost. Jarmila Novotňáková

Jarmila Novotňáková
2 500 Kč

Skvělý nápad :)

Lenka Maryšková
500 Kč

Marcela, Tomáš, Terezka s Evičkou, i za babičku Jarušku a dědu Pepu Horákovi

Marcela Horáková
500 Kč

Vážím si Vaší práce při obnově cest a výsadbě stromů!

Zdeňka Čermáková
2 000 Kč

Potkáme se v sobotu 28.10.! 💚

Kostelečáci
500 Kč

Super, těšíme se. Ještě si rozmyslete, zda budete chtít patronát pro lípu nebo oškleruši :)

Letorost – lidé kteří sázejí stromy z.s.

♥️🌳

Dárce
333 Kč

Ať se daří! :)

Malgorzata Anna Pietkiewicz
1 000 Kč

Díky za vaši práci!

Martin Horák
1 000 Kč

Spouštíme sbírku na novou cestu "K císařské studánce" a těším se na setkání s vámi na brigádě 28. října nebo 11. listopadu.

Jindřich Kahoun
1 000 Kč