Projekt Lajfr z.s.


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Pomozte nám přiblížit sexuální výchovu všem! #jetosexy

Podpořte náš inovativní projekt zaměřený na zlepšení sexuální výchovy v České společnosti! Naše inciativa #jetosexy je založená na přesvědčení, že téma sexu by nemělo být tabu ve společnosti a se vzděláváním je třeba začít již od mala!

vybíráme od 26.11.2023
31 915 Kč
vybráno 3 % z 1 250 000 Kč

přispělo

26 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!

Podpořte náš inovativní projekt zaměřený na zlepšení sexuální výchovy v České společnosti! Naše inciativa #jetosexy je založená na přesvědčení, že téma sexu by nemělo být tabu ve společnosti a se vzděláváním je třeba začít již od mala!

Realita sexuální výchovy v Česku není vždy ideální – mnohdy chybí potřebné metodiky a literatura. Učitelé často nejsou dostatečně vzděláváni anebo se tématu vyhýbají. Stejný problém nastává i v rodinách. Kdo to potom dětem vysvětlí?

O rok starší spolužák rozhodně stoprocentně nenahradí lektora. My dokážeme seznámit studenty s nebezpečím pohlavních nemocí, problematikou seznamování na internetu, důležitosti používání ochranných pomůcek a mnohé další. To všechno v zábavné formě interaktivních workshopů a přednášek. Vytváříme pro žáky tzv. „safe space“ prostředí, kde se nemusí bát se poradit s lektory a zeptat se na věci, které by před rodiči nezmínili. Jsme si vědomi toho, že jen takto situaci nezměníme a proto usilovně pracujeme na metodikách a předpřipravených hodinách pro učitele, nebo třeba notýsku s "trapnými" otázkami pro rodiče. Věříme, že správná sexuální výchova je klíčem k zdravým vztahům a dobrému duševnímu zdraví mladých lidí. Společně můžeme udělat rozdíl.

Cesta Projektu Lajfr začala v prosinci 2019 jako sen mladého studenta střední školy s vidinou toho rozšířit informace o sexuální výchově. Během čtyř let fungování jsme se dostali mnohém dále – stali jsme se oficiálně zapsaným spolkem a dosáhli úžasného milníku 11 000 studentů, kteří prošli našimi besedami a workshopy.

To všechno je ale pouze začátek, a právě proto potřebujeme vaši pomoc. Chceme, aby sexuální výchova byla dostupná pro všechny mladé lidi, bez ohledu na to odkud pochází nebo na jakou školu chodí.

Pojďte do toho s námi!


  • Komu pomůžeme?
Problém nedostatečné sexuální výchovy existuje na českých školách odjakživa. Sexuální výchova by sice měla být samozřejmou součástí vzdělávání, realita je ale jiná.

Pro většinu škol vzdělávání v tomto tématu bohužel není prioritou a učitelům chybí relevantní metody a nejnovější informace ve školních osnovách. Nejsou tak připraveni na komplexnost témat spojených s touto problematikou. To stejné často platí pro rodiče. Navíc pro spoustu lidí je pořád dost náročné téma sexu vůbec probírat. S tím vám ale rádi pomůžeme!

Projekt Lajfr vznikl před čtyřmi lety s cílem poskytovat kvalitní informace o sexuální výchově. Za tu dobu jsme se již setkali s tisíci studenty, kteří oceňují naší práci. Baví je to a jsou rádi, že tato témata mají s kým probrat.

Máme jednoduchý cíl: dostat kvalitní informace k co nejvíce mladým lidem. S rostoucím počtem účastníků jsme vyvinuli besedy i na další důležitá témata. Aktuálně pomáháme například s finanční gramotností, řešíme prevenci diskriminace nebo duševního zdraví.

Průměrně v Česku navštívíme za měsíc kolem 20 škol, kde proškolíme přibližně 1000 studentů. Ačkoliv se tento výsledek může zdát skvělý, není to dostačující. V Česku je minimálně 5000 institucí, kde chceme a můžeme pomoci. Pomozte i vy s námi!   • Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?
Peníze z této sbírky budou použité k vytvoření komplexní kampaně #jetosexy, která bude kombinovat online a offline prvky. Cílem kampaně je šířit základní informace o sexuální výchově v naší společnosti. Plánujeme online reklamy na digitálních plochách, vzdělávací kampaně na sociálních sítích a účast na různých kulturních akcích a festivalech.

Jako další oslovit školy a další instituce, kterým bychom zdarma poskytli možnost besedy „E-shop na lásku“. Zaměříme se i na dětské domovy, ústavy, speciální školy, internáty nebo domovy dětí a mládeže. Chceme, aby možnost potřebného vzdělání měly děti za každých podmínek.

Součástí kampaně budou také tzv. „first sex kity,“ které budeme distribuovat ve školách a na akcích pro mladé dospělé. Tyto balíčky budou obsahovat kondomy, lubrikační gely a informativní materiály o bezpečném sexu.

Další část finančních prostředků plánujeme investovat do vytvoření nového webu, kde budeme spolupracovat s odborníky v oblasti sexuální výchovy. Na webu poskytneme metodiky, e-learningy, e-kurzy a další materiály pro učitele a rodiče, a to vše úplně zdarma. Plánujeme také vydání minimálně dvou malých publikací jako průvodců dospíváním pro ženy i muže.

V případě dosažení cílové částky pokryjeme celý projekt včetně živého launchovacího eventu jako poděkování dárcům. Odučíme 130 besed „E-shop na lásku“ a poskytneme je zdarma institucím, které na to nemají dost finančních prostředků. Pokud se podaří vybrat více peněz, vyhledáme možnosti pro vytvoření trvalého místa, které by mohlo sloužit jako centrum pro naše vzdělávání a setkávání.

V případě nedostatečné částky peníze použijeme na poskytnutí besed zdarma pro školy, které si nás objednají, ale nemají možnost si to zaplatit. Případně jim poskytneme slevu.

Díky vaší podpoře můžeme posunout sexuální výchovu v naší společnosti na lepší úroveň a přispět k vytvoření bezpečnějšího a informovanějšího prostředí pro mladé lidi!Pokud chcete přispět vyšší částkou a tím být úplně nejvíc sexy, můžete peníze poslat přímo na náš účet: 6605270369/0800 (pro platby ze zahraničí v EUR: IBAN: CZ44 0800 0000 0022 4089 9253, BIC / SWIFT kód: GIBACZPX). Kontakt pro přípravu darovací smlouvy: fundraising@lajfr.cz

Nezapomeňte se kouknout:

NÁŠ WEB - jetosexy.cz
WEB LAJFRU - projektlajfr.com
INSTAGRAM LAJFRU - @lajfr_
FACEBOOK LAJFRU - LAJFR


Děkujeme za Vaši podporu! Neskutečně si ji vážíme! <3Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Založení projektu