Zajímá vás, jak fungujeme?

Co Darujme.cz nabízí?

Služba Darujme.cz nabízí neziskovým organizacím,  institucím neziskového sektoru a některým samosprávným celkům v České republice jednoduchý způsob, jak začít s online fundraisingem a dárcům jednoduchý způsob jak darovat.

Jak neziskové organizace a instituce službu používají?

Službu mohou využívat pouze ověřené registrované organizace,  instituce neziskového sektoru a některé samosprávné celky v České republice. Každá organizace/instituce, která chce službu využívat musí projít registračním procesem a podepsat smlouvu o zprostředkování s Nadací Via. Při registraci organizace/instituce kontrolujeme zda splňuje všechny povinné náležitosti a zda uveřejňuje výroční zprávu.

Poté, co se organizace/instituce úspěšně zaregistruje, získá svůj vlastní systém a profil. Sama si v Darujme.cz účtu může definovat své projekty, dárcovské stránky nebo widget (dárcovská tlačítka), který si jednoduše vloží na vlastní webové stránky či použije přímý odkaz k daru v e-mailu.

Darujme.cz přijímá na zprostředkovatelský účet dary pro jednotlivé organizace/instituce a v pravidelných, obvykle týdenních, dávkách je předává na ověřené účty organizací/institucí dle podmínek služby.

Nezisková organizace/instituce vždy získává nejen dar, ale také kontakt na dárce, aby s ním mohla navázat a především rozvinout a udržovat vztah. Všem organizacím/institucím doporučujeme dárce informovat o využití daru a o své činnosti (pokud si to dárce přeje). Samozřejmostí pro organizaci je také vystavování potvrzení o daru, které je nezbytnou podmínkou využívání služby!

Jak dárci darují?

Dárce může skrze darovací widget na stránkách organizace/instituce, odkaz, či stránku na portále Darujme.cz zaslat dar pro vybranou neziskovou organizaci. Součástí zadání je daru je vyplnění nezbytných údajů o dárci a to buď na našem zabezpečeném dárcovském formuláři nebo ve formuláři na stránkách neziskové organizace/instituce. Dar je možné zaslat jedním z podporovaných způsobů online plateb:

  • platba kartou – karetní bránu zajišťuje Česká spořitelna a. s.,
  • platba rychlým převodem – zajištěno službou PayU,
  • platba instruovaným převodem – dárce je instruován k zadání platby ve svém online bankovnictví.

U plateb kartou a instruovaným převodem podporujeme a zpracováváme také pravidelné platby (trvalé příkazy).

Vše je rychlé, jednoduché a zabezpečené – darování je otázkou doslova pár kliknutí.

Dárce má nově možnost se zaregistrovat na portále Darujme.cz a získat tak online přehled o svých darech, žádat o vystavení Potvrzení o daru a upravovat své údaje.

Jak je služba financována?

Darujme.cz je nezávislým nekomerčním projektem provozovaným neziskovými organizacemi pro neziskové organizace. K zajištění běžného provozu služby jsou účtovány organizacím/institucím následující poplatky:

– pravidelný roční poplatek za užívání služby,
– jednorázový registrační poplatek,
– provozní poplatek za zprostředkování daru ve výši 2 % darované částky.

Tyto poplatky nám umožňují nezávislost, škálovatelnost a efektivitu. Slouží výhradně na pokrytí nezbytných nákladů, na provoz portálu, zpracování plateb darů a běžnou podporu všech cílových skupin, údržbu portálu a běžný rozvoj. Poplatky již zahrnují veškeré bankovní, karetní a další podobné poplatky.

Aktuální sazebník služby.

Významné rozvojové, vzdělávací a další aktivity jsou obvykle spolu financovány jinými zdroji – dary a granty od spolupracujících společností či organizací. Vývoj aktuálního portálu financovala Nadace Vodafone Česká republika. Děkujeme!

FAQ

Pro koho je Darujme.cz určeno?

Darujme.cz začalo jako nástroj na online fundraising pro všechny neziskové organizace v České republice, které přijímají finanční prostředky ve formě darů. Dnes nabízí mnohem více. Jedná se především o možnost dárcovských výzev pro ambasadory, kteří se rozhodnou pro svou neziskovku udělat něco navíc. A mimo toho nabízíme také dárcům přehledný portál včetně filtrování dle typu činnosti organizace nebo projektu, na který lze přispět.

Čí je dar poskytnutý dárcem přes Darujme.cz ?

Dar od začátku patří obdarované organizaci a dárcovský vztah vzniká přímo mezi ní a dárcem nehledě na to, že že peníze putují přes zprostředkovatelský účet Darujme.cz.

Čí jsou data, které o sobě dárce poskytne Darujme.cz a kým jsou zpracovávána?

Data poskytnutá dárcem patří obdarované neziskové organizaci a jsou jí ihned přístupná v administračním rozhraní. Darujme.cz s daty nakládá pouze za účelem plnění poskytovaných služeb, tedy například k zaslání potvrzujícího e-mailu o zpracování daru, nebo kontaktu v případě nejasností či problému s daným darem. Způsob nakládání s osobními údaji je popsán v Podmínkách užívání služby Darujme.cz.

Kdo vystavuje daňově uznatelné Potvrzení o daru?

Povinnost vystavit potvrzení o daru má obdarovaná nezisková organizace.

Kontaktujte nás

Nenašli jste to, co hledáte? Kontaktujte nás na e-mailu nebo telefonicky +420 736 142 491.

podpora@darujme.cz

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci