Centrum Brusinka, z.s.


Vzdělávání a výzkum Kultura, umění a historie

Pronájem pro Multikulturní Centrum Brusinka

Multikulturní Centrum Brusinka je českým společenským a rodinným vzdělávacím centrem pro všechny zájemce včetně cizinců. Multikulturní Centrum Brusinka nabízí kvalitní doplňkové vzdělávání a rozmanitý kaleidoskop poznávacích a zábavních akci. Spojujeme lidi z různých zemí světa prostřednictvím vzdělávání a multikulturního přístupu pro vytvoření zdravé společnosti a posilování evropské identity, partnerského soužití Čechů s cizinci. Zaměstnanci Centra umí porozumět lidem bez ohledu na jejich jazyk a původ. Cílem Spolku je sdružování českých občanů za účelem podpory a rozvoje multikulturního zahraničního kulturního a sociálního prostředí v Jihomoravském kraji a zejména pak v Brně a také integrace cizinců v Jihomoravském kraji. Vzhledem k tomu, že činnost Spolku je zaměřena na podporu vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit včetně osobních a skupinových lekcí s individuálním přístupem potřebujeme finanční podporu na pronájem prostor. Prostory centra slouží k neformálnímu setkávání členů a klientů centra, k poskytování skupinových a individuálních lekcí, přednášek, vzdělávacích a volnočasových aktivit nejen pro klienty, ale i jejich rodiny, odborníky a veřejnost. Je to také prostor pro co-working, hudební jamy, setkání spisovatelů a dalších kreativních lidí. Výtěžek sbírky půjde na úhradu nájemného, abychom v této těžké době měli tuto jistotu, že všechno zvládneme. Pandemii jsme přežili, uprchlický proud po začátku války na Ukrajině jsme zvládli, ale energetická a ekonomická krize a inflace, které následovaly, nás těžce zasáhly. Práce, kterou děláme, je pro obyvatele města velmi důležitá. Proto se k Vám obracím s prosbou o pomoc a podporu v této náročné situaci. Vaše příspěvky nám umožní zaplatit nájemné a zajistit potřeby pro fungovaní Centra a vytvořit pracovní, společenské a vzdělávací "coworking" prostory pro každého.

vybíráme od 10.3.2023
15 500 Kč

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.