NESEHNUTÍ Brno


Životní prostředí Zvířata

Evropa pro zvířata - ukončeme klecové chovy

V červnu 2024 se budou konat volby do Evropského parlamentu. Chceme, aby se nový parlament zasadil o lepší život zvířat v Evropě. Teď je správný čas s tím něco udělat! Připojte se i Vy k výzvě Evropa pro zvířata a podpořte darem činnost našeho týmu Za práva zvířat.

vybíráme od 8.4.2024
5 603 Kč

přispělo

16 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V červnu 2024 se budou konat volby do Evropského parlamentu. Chceme, aby se nový parlament zasadil o lepší život zvířat v Evropě. Teď je správný čas s tím něco udělat!

Ukončeme klecové chovy
V celé EU je každoročně více než 300 milionů slepic, prasnic, telat, králíků, křepelek, hus a kachen uzavíráno do různých typů klecí, které výrazně omezují jejich volnost pohybu a schopnost projevovat přirozené chování. Požadujeme úplný zákaz všech klecových chovů a chceme, aby Evropská komise neprodleně předložila legislativu, kterou slíbila v reakci na evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové.

Ukončení klecových chovů v Evropě je jen začátek. Musí ho následovat další opatření, která zajistí lepší život pro zvířata.

Zavřeme kožešinové farmy
Stejně jako v řadě členských evropských států, tak i v České republice jsme tomuto krutému byznysu se zvířaty řekli jasné ne a v roce 2019 definitivně kožešinové farmy zavřeli. Nicméně výrobky z kožešinových farem z jiných států jsou u nás dostupné. Je třeba zavřít kožešinové farmy v celé EU a ukončit prodej z kožešinových farem na evropském trhu.

Zastavme transporty živých zvířat
Z EU se do třetích zemí každoročně vyváží miliony hospodářských zvířat. Jelikož ve třetích zemích již evropské orgány nemohou efektivně vykonávat žádný dozor, dopravci obvykle nedodržují evropské předpisy. Zvířata proto cestují v extrémních podmínkách, často bez dostatku krmiva, vody či odpočinku. Umírají na poranění z jízdy, ušlapání, umrznutí a dehydrataci. Požadujeme zákaz vývozu živých hospodářských zvířat za hranice Evropského hospodářského prostoru.

Zakažme pokusy na zvířatech
Evropa stále nemá komplexní program, který by koordinoval a podporoval postupné nahrazování pokusů na zvířatech a který by zahrnoval cíle stávajících evropských právních předpisů a možné nástroje financování. Akční plán je naléhavě zapotřebí k tomu, aby se uvedené ambice změnily v realitu.

Chraňme vodní živočichy
V EU se chová až 1,3 miliardy ryb, přesto pro ně neexistuje žádná druhově specifická legislativa a obecná ustanovení pro hospodářská zvířata se na tyto vodní živočichy téměř nevztahují. Navíc se v poslední době objevily plány na zahájení velkochovu chobotnic, které vůbec nejsou k chovu na farmách uzpůsobeny. Chceme pravidla, která ochrání vodní živočichy.

Změňme přístup k produkci potravin
Průmyslové velkochovy hrají zásadní roli v úbytku biodiverzity, odlesňování, klimatické změně, degradaci půdy a nadměrné spotřebě a znečišťování vody. Je proto třeba, aby Evropská unie pomocí vhodných legislativních a ekonomických nástrojů, včetně podpor pro zemědělce, usnadnila přeměnu chovů hospodářských zvířat na udržitelnější a humánnější formy. 

Kontrolujme dovoz živočišných potravin
Nesmí existovat žádné mezery v právních předpisech, které by umožňovaly dovážet na evropský trh výrobky ze zvířat, s nimiž bylo krutě zacházeno. Právě projednávaná dohoda mezi EU a Mercosurem, která formalizuje obchodní partnerství mezi EU a Argentinou, Brazílií, Paraguayí a Uruguayí, nesmí být uzavřena, dokud všechny dovážené produkty z tohoto regionu nebudou splňovat stejné podmínky pro welfare zvířat jako v EU.

Připojte se i Vy a zapojte se do výzvy Evropa pro zvířata!

Svým darem podpoříte další práci našeho týmu Za práva zvířat v jejich úsilí o zlepšování životních podmínek hospodářských zvířat a boji za jejich práva. Děkujeme.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Jste úžasní, fandím Vám stále. Snad se povede něco změnit.

Michaela Říhová

Děkuji za Vaši práci, kterou děláte pro lepší svět.

Sylvia Varicir
500 Kč

Vždy budu zvířatům pomáhat...

Olga Šimánková