EpiStop, z.s.


Lidé s postižením Zdraví

Společně proti epilepsii - veřejná sbírka

• Osvěta • Vzdělávání • Pohybové aktivity pro lidi s epilepsií

vybíráme od 8.4.2024

Podpořte plnohodnotný život lidí s epilepsií - veřejná sbírka

0 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Finanční příspěvky získané ve veřejné sbírce budou použity v těchto oblastech:

Osvěta zvýšení povědomí o epilepsii u laické veřejnosti, informovanost lékařů, zdravotníků, pedagogů, trenérů
pravidelné mediální výstupy – televize, rozhlas, tisk – úhrada služeb PR agentury, inzerce spojené s osvětou široké veřejnosti ve všech typech médií
• informování přes webové stránky a sociální média – mzda správce webu, IT a grafické služby související s návrhem a tvorbou nové podoby webu, odměny pro autory článků
• příprava a vydání publikací o různých aspektech epilepsie – úhrada odměn pro autory a recenzenty publikací, sazba, korektury a tisk publikací
Zvyšování kvality péče o lidi s epilepsií
• půjčovna aurikulárních stimulátorů pro farmakorezistentní pacienty a její rozšiřování – zakoupení dalších aurikulárních stimulátorů, jejich servis, odměna pro koordinátora půjčovny, případné právní služby související s provozem půjčovny
• překlady zahraničních materiálů v oblasti epilepsie – odměny pro překladatele, grafické služby, sazba, korektury a tisk publikací
• pravidelná aktualizace vydávaných publikací – odměny pro autory, recenzenty, grafické služby, sazba, korektury a tisk publikací
Vzdělávání a volnočasové aktivity
• vzdělávací kurzy s tématikou epilepsie – odměna pro lektory kurzů, úhrada nájmu prostor pro konání kurzů, inzerce a propagace kurzů
• podpora sportovních aktivit lidí s epilepsií – pronájem prostor pro dané aktivity, úhrada technického zajištění (produkční služby, odměny moderátorů, odměny vítězům, občerstvení pro účastníky), odměny sportovních lektorů, odměny pro lékařský dohled na akcích
Podpora v právní oblasti
• připomínky a návrhy právních předpisů týkajících se lidí s epilepsií – úhrada právnických služeb

Sbírka je úředně registrovaná veřejná sbírka a pokud do ní přispějete převodem na účet nebo přes portál Darujme.cz, je dar daňově uznatelným nákladem. Děkujeme!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu