CZ / EN
Zabezpečeno Darujme.cz

Teen Challenge International v ČR


Sociálně znevýhodněné skupiny

Centrum dětí a mládeže TCI Praha

Centrum dětí a mládeže je křesťanské centrum, které patří do sítě mezinárodní organizace na pomoc závislým lidem Teen Challenge International. Od roku 2001 pomáháme dětem a mladým lidem ohroženým rizikovým chováním. Centrum vzniklo jako specifická forma prevence pro děti a mládež přímo ohrožené drogami, kriminalitou, sociální exkluzí a dalšími nežádoucími jevy. Chceme dětem a mládeži poskytnout pokud možno co nejkomplexnější péči, od hygieny, stravy, oděvů, přes doučování, pomoc při psaní úkolů, volnočasové aktivity až po konkrétně zaměřené prevenční programy (alkohol, šikana, záškoláctví, drogy, kouření, kriminalita, atd.)

Kč /
Kontaktní údaje