Secured by Darujme.cz

Reportér - nadační fond pro podporu a rozvoj nezávislé žurnalistiky


Culture, Art and History

Nadační fond Reportér

shromažďuje prostředky na provoz magazínu a webu Reportér. Reportér se zaměřuje i na oblasti, které nejsou pokrývány jinými médii : jde například o původní literární tvorbu, články špičkových autorů z okolních zemí, vysílání reportérů do zahraničí. Právě pro tuto činnost, která by byla při běžném provozu příliš nákladná, shání nadační fond Reportér příspěvky. Dary lidí a institucí jsou tak pro Reportér zásadní.

CZK /
Contact information
Please fill in your permanent residence: