Zabezpečeno Darujme.cz

Čmelák - Společnost přátel přírody z. s.


Životní prostředí

Čmelák – obecná podpora

Již 30 let vracíme život v jeho pestrosti, bohatosti a kráse tam, kde vlivem lidské činnosti zmizel. Vycházíme z toho, že jen slova planetu nezachrání. Nové tůně, vysazené stromy, změněné lesy, nová místa pro přírodu – to jsou hlavní výsledky naší práce. O čem mnozí jen mluví, na tom my pracujeme. Zmiňme například přetvoření černé skládky na přírodní zásobárny vody v rámci lokality Mokřady Jablonné. Navracení pestrosti lesů (Nový prales na Ještědském hřebeni, tisy do hor, výsadba jilmů), péče o orchidejovou louku v Horním Maxově. Děláme toho ale mnohem více. Jsme různí lidé, s různými životními zkušenostmi i povahami. Jedno nás ale spojuje – touha chránit přírodu a předat svět na konkrétních místech v lepším stavu, než v jakém jsme k němu přišli my sami. Bez pravidelné pomoci našich dárců bychom ale těchto výsledků nedosáhli. Máme podporu tisíců lidí a další se k nám přidávají. Přidáte se také?

Kč /
Kontaktní údaje