Zabezpečeno Darujme.cz

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.


Rozvojová spolupráce Sociálně znevýhodněné skupiny

Podpora OPU a našich klientů

Od roku 1991 OPU pomáhá uprchlíkům a cizincům žijícím v ČR. I díky Vám můžeme přispívat k otevřenější společnosti a pomáhat klientům v obtížných životních situacích, přímo materiální anebo finanční pomocí, např. na školní pomůcky, cestovné, léky a zdravotní péči, příspěvek na ubytování atd. Jsme lidé jedné Země, pomáhejme dál.

Kč /
Kontaktní údaje