Secured by Darujme.cz

Hospic sv. Štěpána


Hospice and Paliative Care Elderly

Daruj den doma

DARUJTE DEN DOMA! Domácí hospic je tu pro ty, kteří jsou těžce nemocní a touží prožít závěr svého života doma v kruhu své rodiny a ne v anonymitě nemocnice. Domácí hospic potřebuje Vaši podporu. Dopřejte i dalším pacientům DEN DOMA!

CZK /
Contact information
Please fill in your permanent residence: