CZ / EN
Secured by Darujme.cz thanks to Nadace Vodafone.

Hospic sv. Štěpána


Hospice and Paliative Care Elderly

Daruj den doma

Domácí hospic je tu pro ty, kteří jsou těžce nemocní a touží prožít závěr svého života doma v kruhu své rodiny a ne v anonymitě nemocnice. Za poslední 4 roky jsme doprovodili na 200 pacientů, kteří si přáli být doma v kruhu svých blízkých až do konce svého života. Dopřejte i dalším pacientům den doma!

CZK /
Contact information
Please fill in your permanent residence: