CZ / EN
Secured by Darujme.cz thanks to Nadace Vodafone.

Hospic sv. Štěpána


Hospice and Paliative Care Elderly

Daruj den doma

DARUJTE DEN DOMA! Domácí hospic je tu pro ty, kteří jsou těžce nemocní a touží prožít závěr svého života doma v kruhu své rodiny a ne v anonymitě nemocnice. Domácí hospic potřebuje Vaši podporu. Dopřejte i dalším pacientům DEN DOMA!

CZK /
Contact information
Please fill in your permanent residence: