CZ / EN
Secured by Darujme.cz

POST BELLUM


Elderly COVID - 19

Den válečných veteránů 11. listopadu

Váleční veteráni bojovali za naši svobodu. Teď potřebují naši pomoc oni! U příležitosti mezinárodního Dne válečných veteránů chceme poděkovat a vzdát úctu vojákům i odbojářům, všem statečným lidem, kteří se zasloužili o svobodu a demokracii. Nyní, v době karantény, jsou právě oni těmi nejzranitělnějšími. Díky vašim příspěvkům jim Centrum pomoci Paměti národa pomůže s každodenními starostmi, obstará nákupy, vyzvedne léky, zprostředkuje odbornou pomoc a nabídne bezpečně po telefonu tolik potřebný mezilidský kontakt, který jim ulehčí domácí izolaci. Veřejná sbírka se během listopadu, pokud to situace umožní, uskuteční také na ulicích, v knihovnách, v trafikách, kavárnách a na dalších stovkách sbírkových míst. Podpořit ji lze také on-line na www.denveteranu.cz.

CZK /
Contact information