Zabezpečeno Darujme.cz

KAFIRA o.p.s.


Děti, mládež, rodina Lidé s postižením

Pomoc dětem od 7 let a dospělým se zrakovým postižením

KAFIRA o.p.s. je neziskovou organizací založenou v roce 2002, se záměrem pomáhat dětem a dospělým lidem s těžkým zrakovým postižením v jejich začlenění do společnosti a na trh práce. V KAFIŘE se snažíme se vytvořit zázemí, které povzbuzuje, motivuje a dodává „chuť do života“. Poskytujeme registrované sociální služby, které podporují soběstačnost a samostatnost a zvyšují šance nalézt vhodné pracovní uplatnění. Zrakově postiženým nabízíme podporu soběstačnosti v péči o sebe, o domácnost a při zvládání činností běžného dne. Pomůžeme s výběrem vhodné kompenzační pomůcky, její zapůjčení a předvedení, stejně jako s vyřízením žádosti na její pořízení. Naši odborně vyškolení lektoři naučí klienta samostatného pohybu ve venkovním i vnitřním prostředí, stejně jako výuku Braillova písma či zvládnutí informačních a komunikačních technologií. Služby poskytujeme bezplatně a to jak ambulantně tak v terénu v rámci celého Moravskoslezského kraje, ve střediscích v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku. Uživateli našich služeb jsou děti od 7 let, dospělí a senioři, se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením.

Kč /
Kontaktní údaje