Zabezpečeno Darujme.cz

H-mat, o.p.s.


Vzdělávání a výzkum

Vývoj vzdělávací hry Matemág

Máme vizi, jak zapojit moderní technologie do výuky matematiky Hejného metodou. Prvním krokem je hra Matemág, ve které děti řeší matematické úlohy ve speciálních didaktických prostředích. Podpořte její vývoj právě teď a umožněte dokončení smysluplného obsahu pro děti!

Kč /
Kontaktní údaje